Градина и двор +-

Общи условия за ползване

Общи условия

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между www.kupi-sega.eu от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейwww.kupi-sega.eu  (наричан по-долу сайт). Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този сайт. Ако използвате този сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този сайт.

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците наwww.kupi-sega.eu  (с изключение на линка към настроящите "Общи условия"), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези "Общи условия".

 

ПОРЪЧКИ

Поръчки направени чрез сайтаwww.kupi-sega.eu  се приемат 24 часа, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дни на официални празници

 

ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА
Всички цени в онлайн магазина с с включено ДДС, не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на заплащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставкаwww.kupi-sega.eu има правото да променя цените обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите. При допуснати технически грешки при публикуване на цените www.kupi-sega.eu  има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя. www.kupi-sega.eu се задължава да върне сумата, ако тя е била предварително заплатена.

 

ПРОБЛЕМ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Проблеми при изпълнението на вашата поръчка могат да възникнат поради някоя от следните причини:

1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с вас в най-кратък срок.

2. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.

4. Липса на телефон за контакт с потребителя.

При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за ваша сметка.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Плащане при доставка (наложен платеж): при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера;

 

ГАРАНЦИЯ
www.kupi-sega.eu  поема гаранция за дефекти и несъответствия по стоката при доставка. Клиентът е длъжен да провери стоката веднага при получаването. В случаи на несъответствие или дефект има право на рекламация и връщане на стоката в 14 дневен срок, считано от датата на получаване.

Изключение правят стоки, за които е упоменато в самото им описание за гаранция от производител. В тези случаи клиентът получава заедно със стоката и гаранционна карта, с която може да упражни правото си на гаранция до изтичането и.

Отстраняването на повреди по гаранционни продукти се извършва в оторизирани от производителя сервизи. При невъзможност да бъде отстранен дефект на даден продукт, същия се заменя с нов.

При проблеми, моля обръщайте се без притеснения към екипа на www.kupi-sega.eu  или съответния сервиз, отбелязан на гаранционната карта.

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава продукти от сайта по реда и условията, посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Потребителят има право на доставка на заявения продукт(и), на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в сайта.

Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения в сайта начин.

Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на www.kupi-sega.eu 

Потребителят се задължава при ползване на услугите да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.kupi-sega.eu услуги.

Потребителят се задължава да уведомява незабавноwww.kupi-sega.eu и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

Потребителят се задължава да не извършва злоумишлени действия.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА www.kupi-sega.eu 

www.kupi-sega.eu  няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

www.kupi-sega.eu  има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра наwww.kupi-sega.eu  или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността наwww.kupi-sega.eu , както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

www.kupi-sega.eu  има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка наwww.kupi-sega.eu  да прекратява, спира или променя предоставяните услуги. www.kupi-sega.eu не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрезwww.kupi-sega.eu 

www.kupi-sega.eu може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. www.kupi-sega.eu не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.kupi-sega.eu  и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

www.kupi-sega.eu  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.kupi-sega.eu  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за www.kupi-sega.eu 

Потребителят е длъжен да обезщети www.kupi-sega.eu и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/ или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителя е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрезwww.kupi-sega.eu в нарушение на закона, настоящите Условия за ползване, добрите нрави или Интернет етиката.

www.kupi-sega.eu  има право ежеседмично да праща писмо с новини до потребителите на сайта. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи празници, свежи идеи за подаръци и др.www.kupi-sega.eu няма право да изпраща това писмо до потребители, които категорично са заявили, че не желаят да го получават.
 

ВРЪЩАНЕ НА ВЕЧЕ ЗАПЛАТЕНА И ПРИЕТА СТОКА

Необходимо е върнатата стока да е в добър търговски вид, което включва: оригинална опаковка/кутия, непремахнати етикети и стикери, да не е прана, гладена и носена
Да не са нанесени повреди причинени от неправилна експлоатация
Транспортните разходи за връщане/замяна на стока се поемат от клиента
Задължително условие е пратката да е изпратена с опция "Пратката да се прегледа от получателя" и да приеме стоката в случай, че всичко е наред.

Инструкции за връщане на продукти:

- Попълнете формата за връщане на продукти

- След като сте попълнили коректно формата за фръщане на покупка, наш сътрудник ще се свърже с Вас за да доуточним подробностите и/или ще получите директно на e-mail адрес, посочен от Вас във формата адрес и лице до което да изпратите стоката.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА
Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна, след като се уверим в нейната цялост! Възстановяването на сумата става само по банков път в рамките на 14 работни дни от датата на получаване на пратката.
ИЗПРАТЕНИ ПРАТКИ ЗА ПЛАЩАНЕ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЕМАНИ!

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Условията за ползване могат да бъдат променяни по всяко време от www.kupi-sega.eu , като същото се задължава да уведоми потребителя за промени в Условията за ползване, като публикува в сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, тоwww.kupi-sega.eu  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите към потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.


УВЕДОМЛЕНИЯ

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на услугите чрез сайта се извършват на телефоните/ адресите за контакти, обявени на видно място в сайта и респективно на посочените телефон/ адрес за контакт на потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН (NEWSLETTER)

При регистрация на профил в уеб сайта, всеки потребител отбелязва дали жела или не желае да получава информационен бюлетин съдържащ полезна информация свързана с уеб сайта, информация като: нови колекции, нови продукти, намалени продукти, оферта на седмицата, на деня и прочие, изготвени от екипа на www.kupi-sega.eu . Информацията съдържаща се в бюлетина е изключително полезна, тъй като предлгани в магазина продукти са в ограничени количества. Всеки потребител, изявил желание да получава информационен бюлетин, има възможност да прекрати получаването му по всяко време, чрез линка намиращ се в най-долната част на информационния бюлетин.

Потребители, пазаруващи като гости се абонират автоматично за получаване на информационен бюлетин. По всяко време може да промените това, чрез линка намиращ се в най-долната част на информационния бюлетин.

Имейлите събрани при регистрация за информационния бюлетин няма да бъдат разкривани и/или продавани на трети страни.

Сългасявайки се с общите условия на онлайн магазина clothink.eu, декларирате че сте прочеили и се съгласявате и с общите условия по бонус програмта.

 

Собственикът наwww.kupi-sega.eu  има право по всяко едно време да промени Общите условия без предупреждение, като се задължава да публикува на видимо място в сайта промените.